O nas

REIMPACT Re je zasebna neodvisna specializirana zavarovalna in pozavarovalna posredniška ter svetovalna družba iz Slovenije, ustanovljeno leta 2023.

Družba je licencirana in regulirana s strani Agencije za zavarovalni nadzor Republike Slovenije.

REIMPACT Re podpira navdihujoče vodenje z integriteto, pošteno timsko delo z odprto večsmerno komunikacijo in iskrenim dialogom, dinamično, zaupanja vredno, dolgoročno usmerjeno sodelovanje na podlagi skupnega razumevanja.

Veseli nas da so naše spoštovane stranke središče našega sveta in varnost njihovih poslovnih interesov naša usmeritev delovanja. Zato ustvarjamo čimbolj učinkovit proces nadzora nad zmanjševanjem vpliva tveganj ter s pozitivnim učinkom služimo stabilnosti poslovanja deležnikov celotne globalne verige tveganj.

Ponosni smo da izvajamo zaupanja vredne po-zavarovalne posredovalne storitve z dodano vrednostjo, da podpiramo večkulturni svet inovacij ter dosegamo vključujočo, stabilno in dobičkonosno rast.

Združujejo nas poslovna etika, transparentnost, ugled, pozitivna energija in navdušenje do sodelovanja, pri čemer smo vedno pripravljeni najprej poslušati in razumeti, poiskati  skupne interese ter pravočasno ukrepati kot visoko zanesljiv poslovni povezovalec.

Usmeritev našega delovanja je naša stalnica na poti doseganja, izboljševanja, ohranjanja zaupanja in zadovoljstva naših poslovnih partnerjev. S pozitivnim vplivom želimo prispevati dodano vrednost k razvoju dobrega zdravja in kondicije poslovnega in naravnega okolja.

 

Sodelujemo s spoštovanjem in s ciljem da bi še okrepili kakovost naših po-zavarovalnih posredniških storitev ter podprli izpolnjevanje lokalnih in globalnih zavarovalnih ter pozavarovalnih vrzeli. Zato vljudno vabljeni da stopimo v stik in se skupaj soočimo z izzivi današnjega časa s pogledom v prihodnost.

Poosebljamo svojo vizijo

Nenehno ustvarjamo večjo odpornost zavarovanja in pozavarovanja za dobičkonosno vzdržnost!

Uresničujemo svoje poslanstvo

Nenehno krepimo svojo vrednostno ponudbo za vse deležnike v globalni verigi tveganj!

Delimo svoje temeljne vrednote

Pristnost
Odgovornost
Prilagodljivost

Osnovni podatki o družbi

Skrajšano ime: REIMPACT Re d.o.o.
Registrirani poslovni naslov: Hrašče 119, 6230 Postojna, Slovenija
Datum ustanovitve: 12. julij 2023
Vpis subjekta v sodni register družb: 11. avgust 2023
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vpisa SRG: 2023/27951
Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
Matična številka: 9451854000
Davčna številka: SI12864447
Bančni račun: SI56 0313 3100 0382 278 (SKB Banka d.d. Ljubljana, Slovenija). SWIFT koda: SKBASI2X

Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega in pozavarovalnega posredovanja

Agencija za zavarovalni nadzor Republike Slovenije je izdala dovoljenje družbi REIMPACT Re d.o.o. za opravljanje poslov zavarovalnega in pozavarovalnega posredovanja. REIMPACT Re d.o.o. posluje v skladu z Zakonom o zavarovalništvu Republike Slovenije (ZZavar-1) in pod nadzorom Agencije za zavarovalni nadzor Republike Slovenije ter izjavlja naslednje:

REIMPACT Re d.o.o., pravne izjave, obvestilo in politika zasebnosti

 • REIMPACT Re d.o.o. in njeni zavarovalni in pozavarovalni posredniki nimajo neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % deleža glasovalnih pravic ali deleža kapitala, v nobeni zavarovalnici, pozavarovalnici ali posredniški družbi.
 • Nobena zavarovalnica, pozavarovalnica ali posredniška družba nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % glasovalnih pravic ali deleža kapitala, v družbi REIMPACT Re d.o.o.
 • REIMPACT Re d.o.o. zagotavlja zavarovalne in pozavarovalne posredniške ter svetovalne storitve, ki temeljijo na visoki stopnji preglednosti, z namenom varovanja interesov potrošnikov v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1).
 • REIMPACT Re d.o.o. upošteva in uporablja lokalne in mednarodne standarde zavarovalnega in pozavarovalnega posredovanja, kot so poštena konkurenca, poslovna morala in etika. Z ustreznimi analizami tveganj, poštenimi cenami ter optimalnim kritjem z ustrezno vrednostjo varujemo poslovne interese naših potrošnikov.
 • Kot zaupanja vredni lokalni in mednarodni strokovnjaki pri družbi REIMPACT Re d.o.o. delujemo v skladu s Kodeksom dobrih poslovnih običajev kot aktivni član Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije. Družba ima vzpostavljen notranji postopek za reševanje morebitnih pritožb in konfliktnih vprašanj. Če pride do kakršnihkoli nesoglasij ali navzkrižij interesov, ki so zunaj dosega našega notranjega postopka, imajo imetniki polic / potrošniki pravico sprožiti postopek pri izbranem ponudniku IRPS.
 • REIPMACT Re d.o.o. opravlja storitve zavarovalnega in pozavarovalnega posredovanja ter svetovanja za vse zavarovalnice in pozavarovalnice registrirane v Republiki Sloveniji, brez obveznosti do ene ali več družb in brez ekonomskih ali pravnih povezav z zavarovalnico, pozavarovalnico ali posredniško družbo, ki bi lahko vplivale na sposobnost družbe REIMPACT Re d.o.o., da izpolnjuje svoje obveznosti do imetnikov polic / potrošnikov.
 • REIMPACT Re d.o.o. se zaveda pomena človekove pravice do zasebnosti osebnih podatkov in v skladu z veljavno zakonodajo ter Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar -1) ustrezno hrani in varuje osebne podatke, nadzoruje postopek in zbira le podatke, ki so potrebni za zagotavljanje poslovnih interesov naših strank ter za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za zagotavljanje preglednih poslovnih odnosov.
 • REIMPACT Re d.o.o. redno posodablja svoj register zavarovalnih in pozavarovalnih posrednikov, ki opravljajo posle zavarovalnega in pozavarovalnega posredovanja na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja.
 • REIMPACT Re d.o.o. deluje na podlagi načela popolnega pred pogodbenega razkritja kot prvega stika s poslovnimi partnerji.
 • REIMPACT Re d.o.o. zagotavlja stalno lokalno in mednarodno strokovno usposabljanje in izobraževanje za svoje notranje zaposlene v skladu z zahtevami Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) in Agencije za zavarovalni nadzor Republike Slovenije.

Za vse dodatne informacije se obrnite na naslov info@reimpact-re.com.

Zgornje izjave veljajo od 11. avgusta 2023.

REIMPACT Re d.o.o. – operativni okvir, skrbni pregled in skladnost

 • Zakon o zavarovanju (ZZavar-1)
 • Agencija za zavarovalni nadzor Republike Slovenije
 • Etični kodeks Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije
 • Obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti za zavarovalno posredništvo
 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP)
 • »KYC« – Standardi »Know your customer«
 • »TOBA« – Pogoji poslovanja
 • »GDPR« – Splošna uredba o varstvu podatkov
 • »AML/CFT« – Preprečevanje pranja denarja / boj proti financiranju terorizma
 • »FATF« – Projektna skupina za finančno ukrepanje
 • Transparency International – Globalna koalicija proti korupciji

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na naslov info@reimpact-re.com.

Družba REIMPACT Re je dejavna članica v naslednjih organizacijah:

 • Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije v okviru Podjetniško-trgovske zbornice kot dela Gospodarske zbornice Slovenije.
 • Združenje nadzornikov Slovenije.