Zavarovalno posredovanje

S prilagojenimi storitvami našim strankam zagotavljamo pregledno in učinkovito sodelovanje, celovito komunikacijo ter ustrezen postopek analize tveganj s kvalitetnimi predlogi zavarovalnih produktov in kritij.

Naš glavni cilj je zagotoviti pravilno prepoznavanje, merjenje, ocenjevanje in zavarovalne načine zmanjševanja tveganj. Zahteve in potrebe naših poslovnih strank pokrivamo s širokim naborom zavarovalnih produktov, pri čemer ponujamo optimalno ponudbo vrednosti, skrbimo za pravočasno plačilo premij in upravljanje z odškodninskimi zahtevki v celotnem življenjskem ciklu zavarovalne police.

Področja našega osnovnega zavarovalnega posredovanja so:

  • Premoženje
  • Energetika
  • Naravne nesreče
  • Kibernetika
  • Kmetijstvo
  • Transport