REIMPACT Re

Zavarovalno in pozavarovalno posredovanje ter svetovanje

Razmišljamo preudarno, predvidevamo neomejeno!
Ukrepamo danes, da bi zmanjšali vplive tveganj v prihodnosti.

Kontaktirajte nas

Zavarovalno posredovanje

S poglobljenim postopkom analize rizikov, z ustreznim nadzorom celotnega procesa obvladovanja tveganj, s stalnim usposabljanjem in izobraževanjem obstoječih in novih znanj, izkušenj, gradimo kvaliteto naše zavarovalno posredniške storitve, ki je usmerjena v pravočasno zagotavljanje uresničevanja poslovnih interesov naših cenjenih strank.

Pozavarovalno posredovanje

Aktivno in obsežno poslovno mreženje, poznavanje delovanja deležnikov globalne verige tveganj, dinamike razvoja kritij globalnih portfeljev, delovanja po-zavarovalnega cikla ponudbe in povpraševanja, nam pomaga ustvarjati kakovostno razpršitev tveganj ter varno in dolgoročno uspešnost razvoja poslovanja naših spoštovanih partnerjev.

Svetovanje

Spodbujamo kulturo ozaveščanja o razsežnostih vpliva poslovnih tveganj ter podpiramo razvoj in uporabo najboljših tržnih praks.
V zapletenem in nenehno spreminjajočem se vplivu lokalnih in globalnih rizikov razvijamo prepoznavnost pomena poslovne integritete in preglednosti poslovanja ter soustvarjamo dodano vrednost pri učinkovitem delovanju prevzemnikov tveganj.