Svetovanje

Ponudba dodane vrednosti za svetovanje

Kazalnik naših storitev z dodano vrednostjo kaže pot, po kateri hodimo in  bogatimo ponudbo vrednosti za nosilce tveganj, nenehno vlagamo v učenje ter dejavno delimo lokalno in globalno strokovno znanje, izkušnje in najboljše tržne prakse.

 Prizadevamo si za najboljše usklajevanje interesov poslovne ponudbe in povpraševanja. Sodelujemo z zavarovanci, zavarovatelji, pozavarovatelji, posredniki, združenji ter z ostalimi interesnimi deležniki s področja po-zavarovalne panoge.

  • Organiziramo usposabljanja, delavnice, seminarje, konference in okrogle mize.
  • Zagotavljamo vpogled v večkulturni po-zavarovalni finančni trg z analizami SWOT.
  • Izvajamo postopke procesa za kvalitativne ocene tveganja za naravne nesreče – potres.
  • Spodbujamo med funkcijsko, vertikalno in horizontalno timsko sodelovanje.
  • Sodelujemo pri pripravah poslovnih načrtov in spremljamo njihovo uresničevanje.
  • Razpravljamo o vplivu vodenja in funkcijah menedžmenta.
  • Razvijamo strategije kriznega upravljanja in registra tveganj.
  • Izmenjujemo spoznanja in razpravljamo o vplivih: Solventnosti II, MSRP 17, modeliranja NAT CAT, avtomatizacije in digitalizacije, metaverse, podnebnih sprememb in ESG (Environmental, Social, Governance), discipline pri sklepanju po-zavarovanj s preglednostjo in kakovostjo podatkov in informacij, inteligenčnega in čustvenega količnika, umetne inteligence in strojnega učenja.

Držimo svoje obljube, vedno!

R

Krepimo odpornost zavarovanja in pozavarovanja

E

Omogočamo varno navigacijo v zapletenem okolju tveganj

I

Vplivamo z navdihujočimi inovacijami in poslovno integriteto

M

Spoštujemo večkulturnost, usmerjenost v prihodnost, odprto miselnost

P

Razvijamo poslovanje ki temelji na zaupanju in spoštovanju ter zagotavlja uspešno delovanje in dolgoročno partnerstvo

A

Gradimo sposobnost zagotavljanja primerne in ustrezne strukture ozaveščanja o tveganjih

C

Smo samozavestni z dosledno usmerjenostjo k zadovoljevanju poslovnih potreb vseh naših partnerjev

T

Zanesljivost, transparentnost in delavnost s proaktivnim izvajanjem strategij je naše vsakodnevno vodilo

R

Odgovornost za spoštljiv odziv na vse poizvedbe je začetek našega vsakdana

E

Obogatitev ter izmenjava lokalnega in globalnega znanja ter izkušenj je naša dodana vrednost kakor tudi vrednost ki se vrača k nam.